36.díl Nadzemí: Lucie Hrozová - ledové jeskyně a mrazivé bivaky